Risico-

management

 

Het proces dat risico’s zodanig worden beheerst dat de onderneming of organisatie in staat is haar doelstellingen te realiseren.

Risicomanagement

Risicomanagement: het proces dat risico’s zodanig worden beheerst dat de onderneming of organisatie in staat is haar doelstellingen te realiseren. Risicomanagement wordt vaak gekoppeld aan statistieken en modellen. Deze modellen en statistieken passen vaak niet meer in de huidige, snel veranderende wereld. Vandaar dat wij risicomanagement op een andere, pragmatische manier aanpakken.

| “Risico’s ontstaan door niet te weten wat je doet.”

Rykele op kantoor

Onze werkwijze

De kern van het risicomanagement is het inschatten van toekomstige gebeurtenissen. Dit doen we aan de hand van zes algemene risicostappen in al bestaande of nieuwe werkprocessen.

Deze stappen zijn:
• doelen bepalen.
• risico’s identificeren.
• risico’s classificeren.
• al dan niet maatregelen nemen.
• checken of die maatregelen werken.
• communiceren en rapporteren.

Door op deze manier te werken voorkomen we dat risicomanagement een ingewikkeld en tijdrovend proces wordt. We kijken, samen met uw medewerkers, naar de kritieke stappen in het proces. Wat als er hier iets fout gaat en wat betekent dat voor het beoogde resultaat. Er wordt niet meer naar alle risico’s gekeken. Er wordt een beroep gedaan op het vakmanschap van de medewerker en we vertrouwen er op dat zij de juiste keuzes kunnen maken. Aan de medewerkers wordt gevraagd kritisch te kijken naar de eigen werkprocessen en verbeteringen tot stand te brengen. Hierbij maken we ook gebruik van de informatie die al bekend is binnen de bestaande (kwaliteits)systemen. Op deze manier voorkomen we dat risicomanagement een tijdrovende activiteit wordt.

De verkregen informatie gebruiken we voor het vaststellen van de kritische activiteiten van uw organisatie of onderneming. Wat is de impact op de doelstellingen en/of de continuïteit als deze activiteiten stilvallen, de business impact analyse.

Samen met u geven we de invulling aan de mogelijke maatregelen. Dit kunnen preventieve of repressieve maatregelen zijn. Het uitgangspunt is de veerkracht van de organisatie vergroten en kritische activiteiten minder kritisch maken.

Voor een 
Kennismakingsgesprek