Insurance management

 

Het in lijn brengen van uw risicobeperkende en continuïteitsmaatregelen met uw verzekeringsportefeuille biedt rust en zekerheid tijdens een crisis.

Insurance management

Verzekeringsmanagement is gericht op het managen van uw verzekeringsportefeuille. Het in lijn brengen van uw risicobeperkende en continuïteitsmaatregelen met uw verzekeringsportefeuille biedt rust en zekerheid tijdens een crisis. De financiële risico’s van schade die een onderneming of organisatie niet zelf kan of wil dragen worden verzekerd op basis van de geïnventariseerde risico’s.

Onze werkwijze

In onze aanpak combineren we de uitkomsten van de resultaten uit de business impact- en risicoanalyse om te komen tot een afgewogen verzekeringsportefeuille. We maken risico- en verzekeringsmanagement onderdeel van uw BCM.

Door een goed samenspel van preventie- en continuïteitsmaatregelen kunnen we het risicoprofiel van uw onderneming of organisatie op een positieve manier beïnvloeden. Maatregelen zijn genomen om risico’s die de continuïteit bedreigen te voorkomen. Daarnaast zijn de continuïteitsplannen ingericht om gevolgschade zoveel mogelijk te voorkomen.

Vanzelfsprekend is het inrichten van een professionele schademeldprocedure onderdeel van uw verzekeringsmanagement. De verzekeringen zijn nodig om de uitvoering van de continuïteits- en crisisplannen te financieren en om ervoor te zorgen dat de onderneming zo snel mogelijk weer back in business is.

Voor in company
opleidingen