aanvullende
diensten

Interim-management

In de meest ideale situatie is business continuity-, risico- of verzekeringsmanagement belegd bij een verantwoordelijk manager. Mocht de gewenste expertise niet aanwezig zijn binnen uw organisatie dan ben ik beschikbaar om enkele dagdelen of dagen per week deze functie voor u in te vullen. Eerst maken we samen een heldere inventarisatie.

Wat is er op dit moment echt nodig?

  • Een beleidskader ontwerpen voor Business Continuity-, Risico- of verzekeringsmanagement.
  • Ondersteuning bij het inrichten van Business Continuity Plannen.
  • Het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -analyse.
  • Het inrichten van verzekerings- en/of schademeldprocedures.

Na deze inventarisatie bepalen we de strategie en de duur van mijn inzet.
Hierbij is mijn uitgangspunt altijd om uw medewerkers “on the job” op te leiden en mijzelf overbodig maken.

Opleidingen

Wij kunnen voor u in company Business Continuity Management en Crisis Management opleidingen verzorgen. Deze opleidingen worden volledig op maat gemaakt en stemmen we af op uw wensen en behoeftes. Ook zijn wij beschikbaar voor scenariotrainingen crisismanagement. Samen met u stemmen wij af hoe en op welke scenario’s u uw crisis- en continuïteitsplannen wilt testen.

Crisismanagement basic
Het aantal crisissituaties neemt de laatste jaren in hoog tempo toe. Of het een lokale stroomstoring gaat, uitval van IT, brand of geweldpleging, organisaties en bedrijven ontkomen er niet aan om zich hier gericht op voor te bereiden. Het gaat niet alleen om het treffen van gerichte maatregelen en het inrichten van continuïteitsplannen. Trainen of de plannen werken is minstens zo belangrijk. Alleen op deze manier kan een crisis gericht en effectief gemanaged worden. Onze tweedaagse introductiecursus Crisismanagement biedt een basis voor het herkennen, voorkomen en beheersen van crisissituaties.

Deze cursus is bedoeld voor:

  • Leden van het crisismanagementteam
  • Kwaliteitsprofessionals
  • Managers op strategisch, tactisch en operationeel niveau.Deze cursus kan ook in company worden georganiseerd.

Crisis scenario training
Heeft u uw crisisorganisatie goed ingericht en werken de plannen. Aan de hand van een scenariotraining toetsen we of de plannen werken zoals ze zijn ingericht. Samen met u bepalen we de plannen die getest moeten worden. Vervolgens zorgen wij, al dan niet in combinatie met het gebruik van de door ons ontwikkelde crisismanagement tool, voor een passend scenario.

Business Continuity Basic
Er zijn veel risico’s die de continuïteit van de bedrijfsprocessen bedreigen. De traditionele risico’s, brand, diefstal en water, hebben plaatsgemaakt voor nieuwe dreigingen, IT-verstoringen, cybercriminaliteit en ondermijning. Ongeacht de oorzaak de impact van een incident of crisis kan voor een organisatie of bedrijf desastreus zijn.

De tweedaagse cursus Business Continuity Basic biedt de basiskennis om BCM toe te passen binnen de eigen organisatie. Je maakt kennis met de basisprincipes, kernbegrippen en de doelstelling van BCM. Na deze twee dagen onderken je het belang en de toegevoegde waarde van business continuity.

Voor een in company
opleiding of interim management