BCM

Business Continuity Management maakt een organisatie veerkrachtig in geval van ongewenste gebeurtenissen, een incident of crisis.

Business Continuity Management

Eenvoudig gezegd is Business Continuity Management ‘het geheel aan activiteiten dat erop is gericht de continuïteit van de organisatie te waarborgen’. BCM maakt een organisatie veerkrachtig in geval van ongewenste gebeurtenissen, een incident of crisis.

Alle afdelingen binnen een organisatie of onderneming zijn veelal bezig met de dagelijkse gang van zaken. Ervoor zorgen dat opdrachten worden uitgevoerd zoals afgesproken, goederen op het juiste moment worden geleverd en de dienstverlening op rolletjes loopt. Kortom, ervoor zorgen dat onder alle omstandigheden de kwaliteit wordt geleverd zoals we met de klant hebben afgesproken. En wat nu als we ineens, door welke omstandigheid ook, niet meer kunnen leveren? Wat is dan het plan B of C? Hoe zorgen we ervoor dat we de continuïteit van onze organisatie garanderen om zo onze (financiële) doelstellingen te realiseren. Dan hebben we het over het managen van de continuïteit oftewel Business Continuity Management.

De reden dat we BCM organiseren is om ook tijdens een verstoring, een incident of crisis producten en diensten te blijven leveren volgens de afgesproken kwaliteit en met een vooraf vastgestelde capaciteit. Waarbij opgemerkt dat we ook nog binnen een aanvaardbaar tijdskader blijven leveren. Ons uitgangspunt is dat we BCM organiseren en implementeren volgens ISO 22301.

| “Een gladiator die zijn plan in de arena maakt, is te laat.”

Onze werkwijze

Samen met u bepalen we de scope. Wat zijn uw belangrijkste producten en/of diensten en welke activiteiten dragen direct bij aan de levering hiervan. Samen met u bepalen en analyseren we de impact van deze activiteiten in geval van stilstand, de Business Impact Analyse (BIA).

Hierbij kijken we onder andere naar de impact die het heeft op:

  • De klanttevredenheid.
  • Uw reputatie.
  • De kwaliteit van uw producten.
  • Uw financiële positie.

Op basis van de met u afgestemde impactschaal bepalen we wat u, op basis van kwaliteit en tijd, niet meer acceptabel vindt. Bij het vaststellen van wat u niet meer acceptabel vindt, mogen we het belang van uw klanten en partners niet uit het oog verliezen.

De impact analyse, de BIA, heeft u inzicht gegeven in welke risico’s uw doelstellingen bedreigen en wat de gevolgen voor uw bedrijf of organisatie zijn. Niet alleen uw onderneming ondervindt de nadelige gevolgen van een verstoring of crisis, ook uw klanten, leveranciers en buren kunnen hinder ondervinden. Samen met u werken we de mogelijke scenario’s uit. Het uitgangspunt hierbij is altijd om zo snel als mogelijk back in business te zijn.

Voor een
kennismakingsgesprek