Business continuity management

Elke onderneming of organisatie wil zijn continuïteit waarborgen. Altijd de afgesproken kwaliteit leveren ook als het tegenzit. Door het goed inrichten van een Business Continuity Management Systeem, zorg je er voor dat je organisatie veerkrachtig blijft tijdens een incident of crisis.

Risicomanagement

Het inzichtelijk hebben van je risico’s draagt bij aan de strategie van je onderneming of organisatie. Door het inschatten van de risico’s “die ertoe doen” en het nemen van de juiste maatregelen zorg je er voor dat de doelstellingen van je organisatie worden gerealiseerd.

Crisismanagement

Tijdens een incident of crisis is het belangrijk dat je kalm blijft. Er voor zorgen dat alle stakeholders vertrouwen in jouw bedrijf of organisatie houden. Door het inrichten van je crisisplannen zorg je er voor dat je organisatie weerbaar blijft, ook bij een calamiteit.

Insurance management

Inzicht hebben in uw verzekeringen en deze afstemmen op uw risico’s en continuïteitsmaatregelen brengt rust en zekerheid in uw bedrijf of organisatie. Wij adviseren u bij het in lijn brengen van uw verzekeringen met uw continuïteitsrisico’s.

Onze opleidingen

Crisismanagement basic

Het aantal crisissituaties neemt de laatste jaren in hoog tempo toe. Of het een lokale stroomstoring gaat, uitval van IT, brand of geweldpleging, organisaties en bedrijven ontkomen er niet aan om zich hier gericht op voor te bereiden. Het gaat niet alleen om het treffen van gerichte maatregelen en het inrichten van continuïteitsplannen. Trainen of de plannen werken is minstens zo belangrijk. Alleen op deze manier kan een crisis gericht en effectief gemanaged worden. Onze tweedaagse introductiecursus Crisismanagement biedt een basis voor het herkennen, voorkomen en beheersen van crisissituaties.
Deze cursus is bedoeld voor:
– Leden van het crisismanagementteam
– Kwaliteitsprofessionals
– Managers op strategisch, tactisch en operationeel niveau.

Deze cursus kan ook in company worden georganiseerd.

Crisis scenariotraining

Heeft u uw crisisorganisatie goed ingericht en werken de plannen? Aan de hand van een scenariotraining toetsen we of de plannen werken zoals ze zijn ingericht. Samen met u bepalen we de plannen die getest moeten worden. Vervolgens zorgen wij, al dan niet in combinatie met het gebruik van de door ons ontwikkelde crisismanagementtool, voor een passend scenario.

Business continuity basic

Er zijn veel risico’s die de continuïteit van de bedrijfsprocessen bedreigen. De traditionele risico’s, brand, diefstal en water, hebben plaatsgemaakt voor nieuwe dreigingen, IT-verstoringen, cybercriminaliteit en ondermijning. Ongeacht de oorzaak de impact van een incident of crisis kan voor een organisatie of bedrijf desastreus zijn.

De tweedaagse cursus Business Continuity Basic biedt de basiskennis om BCM toe te passen binnen de eigen organisatie. Je maakt kennis met de basisprincipes, kernbegrippen en de doelstelling van BCM. Na deze twee dagen onderken je het belang en de toegevoegde waarde van business continuity.

Voor in company
opleidingen