Risico &
continuiteits-
management

Specialist in Business Continuity Management en Crisismanagement

BUSINESS CONTINUITY MANAGEMENT

Elke onderneming of organisatie wil zijn continuïteit waarborgen. Altijd de afgesproken kwaliteit leveren ook als het tegenzit. Door het goed inrichten van een Business Continuity Management Systeem, zorgt u ervoor dat uw organisatie veerkrachtig blijft tijdens een incident of crisis.

Risicomanagement

Het inzichtelijk hebben van uw risico’s draagt bij aan de strategie van uw onderneming of organisatie. Door het inschatten van de risico’s “die er toe doen” en het nemen van de juiste maatregelen zorgt u ervoor dat de doelstellingen van uw organisatie worden gerealiseerd.

Crisismanagement

Tijdens een incident of crisis is het belangrijk om kalm te blijven en dat alle stakeholders vertrouwen in uw bedrijf of organisatie houden. Door het inrichten van crisisplannen zorgt u ervoor dat uw organisatie weerbaar blijft, ook bij een calamiteit.

INSURANCE­MANAGEMENT

Inzicht hebben in uw verzekeringen en deze afstemmen op uw risico’s en continuïteitsmaatregelen brengt rust en zekerheid in uw bedrijf of organisatie. Wij adviseren u bij het in lijn brengen van uw verzekeringen met uw continuïteitsrisico’s.

Over Rykele

Rykele Betten, BCM-consultant
Al ruim vijftien jaar werk ik als specialist in het vakgebied van risico-, continuïteits- en crisismanagement. Sinds 2017 doe ik dit als zelfstandig consultant met mijn bedrijf Continuum Risico & Continuïteitsmanagement. Aan de hand van mijn kennis en ervaring en mijn bedrijfskundige achtergrond maak ik de verbinding tussen operationele en financiële doelstellingen van een bedrijf of organisatie.  Hierbij breng ik ook de mogelijke afhankelijkheden in uw supply chain in beeld met uw toeleveranciers en afnemers. Zo werk ik voor elke onderneming of organisatie een passend plan uit. Een plan dat aangeeft wat er nu nodig is en hoe je op de langere termijn kunt blijven ondernemen. Kortom, klaar voor elke toekomst.

Lees meer over Rykele

Voor in company
opleidingen