Crisis-

management

Een kortsluiting in een machine, het faillissement van een toeleverancier of de levering van een besmet product aan de consument. Al deze oorzaken kunnen leiden tot een crisis.

Crisismanagement

Onder crisismanagement valt alles wat je binnen je bedrijf of organisatie doet om een incident of crisis te voorkomen of te beheersen. Onder een crisis verstaan we een verstoring of dreiging die de continuïteit van uw bedrijf of organisatie in gevaar brengt. Een verstoring kan een interne of externe oorzaak hebben. Een kortsluiting in een machine, het faillissement van een toeleverancier of de levering van een besmet product aan de consument. Al deze oorzaken kunnen leiden tot een crisis. Het kunnen een aantal sluimerende gebeurtenissen zijn of iets compleet onvoorziens dat tot een crisis leidt. Crisismanagement is een verzameling van acties en maatregelen om een crisissituatie te voorkomen of te beheersen.

| “Slechte scenario’s bestaan niet, wel slechte plannen”.

Kenmerken van een crisis

Elke crisis veroorzaakt schade. Dit kan directe schade en/of verzekerbare schade zijn aan gebouwen, inventaris of goederen. Ook de indirecte schade kan omvangrijk zijn. Immers uw reputatieschade is moeilijk meetbaar en bijna niet kwantificeerbaar. Er is direct actie nodig en tijdsdruk is onvermijdelijk. Daarnaast is er meestal sprake van ontbrekende, onbetrouwbare en tegenstrijdige informatie. Of er is juist een overvloed aan informatie en is het lastig hoofdzaken van bijzaken te onderscheiden.

Rykele op kantoor

Onze werkwijze

Het is nodig om de organisatie voor te bereiden op crisissituaties. De crisisplannen zijn een leidraad voor het beheersen van crisissituaties. Het is belangrijk de scope te bepalen. Welke processen moeten zoveel als mogelijk door blijven gaan? Welke (minimale) eisen stellen uw afnemers en de keten? Waar liggen de prioriteiten? Vaak worden plannen gemaakt op basis van mogelijke scenario’s. Het voordeel hiervan is dat als een scenario zich voordoet het draaiboek kan worden gepakt. Echter, de meeste crisissen volgen niet het geschetste scenario. Een alternatief is om ad-hoc te reageren op situaties die zich voordoen. De ideale oplossing voor dit dilemma bestaat niet. Samen met u bepalen we hoe we de crisisplannen en -organisatie in moeten richten. Meestal kiezen wij voor een balans tussen de mogelijke voorspelbaarheid, die voorbereiding en oefening mogelijk maakt, en een volledige ad-hoc benadering, die creativiteit en flexibiliteit mogelijk maakt. Het crisisplan wordt beschreven aan de hand van een aantal processen en tijdens de crisis ontstaat het actuele plan, waarbij de belangrijkste processen moeten zijn geregeld. Dit zijn crisisplannen als matrix.

Nadat we samen met u de crisisplannen en -organisatie hebben ingericht gaan we het crisismanagement testen aan de hand van een reëel scenario. Aan de hand van het resultaat van de oefening kunnen plannen eventueel worden bijgesteld of aangepast.

Voor in company
opleidingen