Verzekeringsmanagement

Voor veel organisaties is verzekeringen het startpunt voor de risico-inventarisatie. Welke risico’s loopt uw organisatie en hoe kunt u uw financiële risico’s beheersbaar maken. Wij zien verzekeren als sluitstuk van de risico-inventarisatie. De verzekeringen zijn nodig om de uitvoering van uw continuïteits- en crisisplannen te financieren en er voor te zorgen dat u zo snel mogelijk weer terug in business bent. Wij ondersteunen u bij het kiezen van de verzekeringsoplossingen die aansluiten op uw risico- en continuïteitsplannen en optimaliseert u uw risicokosten.

Wat doen wij voor u?

  • Toetsen of de verzekeringen aansluiten op de geïnventariseerde risico’s.
  • Bepalen of de premie voor de verzekeringen marktconform is.
  • Begeleiden bij het inkopen van verzekeringsoplossingen.
  • Jaarlijks en bij veranderingen binnen uw organisatie de verzekeringsportefeuille toetsen.
  • Second opinion van uw verzekeringsportefeuille maken.