Verzekeringsmanagement

Voor veel organisaties vormen de verzekeringen het startpunt bij het in beeld brengen van de risico’s. Verzekeren zie ik juist als het sluitstuk van de risico-inventarisatie. De verzekeringen zijn nodig om de uitvoering van de continuïteits- en crisisplannen te financieren en ervoor te zorgen dat de onderneming zo snel mogelijk weer terug in business is. CR&CM is er om samen met de gewenste assurantietussenpersoon de verzekeringsportefeuille optimaal af te stemmen op de risico- en continuïteitsplannen.

Wat doen wij voor u?

  • Toetsen of de verzekeringen aansluiten op de geïnventariseerde risico’s.
  • Begeleiden bij het inkopen van verzekeringsoplossingen.
  • Jaarlijks en bij veranderingen binnen uw organisatie de verzekeringsportefeuille toetsen.