Continuïteitsmanagement

De prestatie van een organisatie wordt gevormd door de som van alle bedrijfsprocessen. Business Continuity Management is daarom van belang voor de gehele organisatie aan. Onder Business Continuity Management verstaan we het geheel aan strategische, tactische en organisatorische maatregelen met als doel de organisatie voor te bereiden op een crisis en deze, zo mogelijk, te voorkomen. Het inrichten van het crisismanagementsysteem is een belangrijk onderdeel van het BCM systeem.

Wat doen wij voor u?

  • Ondersteuning binnen het proces van BCM.
  • Ondersteunen bij het ontwikkelen van continuïteits- en crisismanagementplannen.
  • Adviseren en ondersteunen bij het schrijven van de Business Case en Benefit Logic. Aan de besluitvormers wordt de informatie verschaft waarop zij hun beslissingen kunnen nemen.
  • Ondersteunen bij het implementeren van de plannen conform de ISO 22301.

Welke voordelen heeft dit voor uw organisatie?

  • Beter beheren en beheersen van ingekochte en uitbestede diensten.
  • Betere borging van kennis en ervaring binnen uw organisatie.
  • Aansluiting op voor de branche geldende wet- en regelgeving.
  • Levert een bijdrage aan de verbetering van kritisch bedrijfsactiviteiten en -processen.